Tuesday, September 21, 2010

همه به دنبال یک چیز!


روزی در بیابانی گرم و سوزان سه نفر ایلان و ویلان بودند. یکی ایرانی، یکی عرب و یکی انگلیسی. همه به شدت تشنه شان بود و تابش سوزان آفتاب امانشان را بریده بود. از همه بدتر در این شرایط زبان همدیگر را نمی فهمیدند اما بالاخره یکی از آن ها دو نفر دیگر را با هزار ایما و اشاره مجاب کرد که به دنبالش بیایند. خسته و نالان راه افتاند تا به یک آبادی رسیدند. در آبادی به دنبال چیزی افتادند تا با آن عطششان را برطرف کنند.
به یک دکان تره بار رسیدند.
هندوانه های بزرگ و آبداری آنجا بود در جیب های خود گشتند تا شاید چیزی پیدا کنند و با آن یک هندوانه بگیرند. اما در جیب هایشان تنها به اندازه یک هندوانه سکه بود.
چندی نگذشت که دعوایشان شد. ایرانی داد می زد باید هندوانه بخریم، عرب نعره می زد "نحن محتاج الی بطيخ " و انگلیسی در حالی که یقه هر دو را چسبیده بود با دندان قروچه می گفت "we must buy watermelon".
کارشان به زد و خورد کشید و همدیگر را لت و پار کردند اما نه هندوانه ای خریدند و نه سیراب شدند!


"برگرفته از حکایات قدیمی فارسی، با اندکی دخل و تصرف"

Sunday, September 5, 2010

استارت دوباره بحث های هفتگی سبزلینک

در ابتدا لازم است اعلام شود در این بحث احترام به عقاید همدیگر و پرهیز از به کار بردن هرگونه کلمه توهین آمیز و منافی اخلاق، الزامی است.

مدت نسبتا زیادی بود که بحث های هفتگی (هفتگی یا دو هفتگی یا گه گداری بودن آن زیاد مطرح نیست) به دلایل مختلف تعطیل شده بود که با همت تقریبا تمام کاربران سبزلینک تصمیم بر آن شد که این بحث ها دوباره از سر گرفته شود.

موضوع بحث این هفته:

در میان ما کسانی هستند که به دور از هرگونه گرایش عقیدتی از بحث های تکراری و به زعم آن ها بی فایده پیرامون مسائل پرحاشیه خسته شده اند.
در طرف دیگر مطرح کنندگان این موضوعات بحث در این باب را ضروری می دانند و دلایل خاص خودشان را دارند.
چندین ماه قبل در همین سبزلینک کاربران با گرایش نزدیک به حکومت عضو بودند که در مقابل آن ها همه ما سبزها فارق از هرگونه عقیده ای موضعی واحد اتخاذ می کردیم و از قضا همین موضع گیریمان باعث نزدیک تر شدن ما به یکدیگر و همبستگی بیش ترمان بود یا اگر بیش تر به عقب برگردیم در زمانی که بازار حضور خیابانی داغ بود هیچ کس از کسانی که آن ها را در شعار دادن همراهی می کرد نمی پرسید عقیده شما چیست؟ همه با هم بودیم به خاطر یک هدف مشترک.
1-ممکن است برخی بگویند همبسته بودن با هر کسی با هر عقیده ای امری اشتباه است، اگر جزء این گروه هستید دلایل شما چیست؟ اگر مخالف این تفکر هستید دلایل شما چیست؟ آیا نظر دیگری دارید؟
2-برخی بحث عامل حکومت را مطرح می کنند، به نظر شما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این روزها چگونه و در چه زمینه فعالیت خود را در فضای مجازی دنبال می کند؟
3-با توجه به اینکه شخصیت و نیت حقیقی افراد در فضای مجازی پوشیده است، به عقیده شما آیا اساسا بحث در مورد اینکه فلان کس اطلاعاتی است یا این بحث بوی اطلاعاتی ها را می دهد، فایده دارد؟ آیا اینگونه بحث ها جز ضرر چیزی در برندارد؟ راه حل شما برای موجهه با این موارد چیست؟
4- اگر روندی در فضای مجازی مشاهده کردید که به نظر شما مشکوک بود و سازماندهی شده، چه نوع برخوردی از خود نشان خواهید داد؟ آیا شروع به اتهام زنی به مطرح کنند بحث می زنید یا روند موجود را مشکوک می خوانید یا عکس العمل دیگری نشان می دهید؟ عکس العملتان چیست؟
5-اصولا به نظر شما حتی اگر روندی مشکوک باشد دلیل بر آن می شود که مطرح کننده موضوع نیز مشکوک باشد و قصد و هدف و نیت سوئی داشته باشد؟ اگر جواب شما منفی است شما چه موضعی اتخاذ خواهید کرد تا به نوبه خود از انحرافی که احساس می کنید جلوگیری کنید و هم از اتهام زنی به افراد جلوگیری نمایید و مانع از بسط فضای بی اعتمادی و افترا شوید؟